Rok 2019

Dziennik Urzędowy

Pozycja Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 1 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 15:36 214 KB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 2 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
1 marca 2019 16:51 215 KB
3 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 3 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia instytutu metali nieżelaznych w Gliwicach do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych
11 marca 2019 21:59 206 KB
4 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 4 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Konkurencyjności przemysłu chemicznego
11 marca 2019 22:00 217 KB
5 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 5 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
11 marca 2019 22:01 203 KB
6 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 6 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw przemysłowych regulacji energetycznych
20 marca 2019 08:46 212 KB
7 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 7 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji Szczytu Dyplomacji Regionalnej i Ekonomicznej
26 marca 2019 10:50 213 KB
8 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 8 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego
26 marca 2019 15:42 200 KB
9 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 9 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonywania w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii postanowień ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
27 marca 2019 15:37 326 KB
10 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 10 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
28 marca 2019 11:16 205 KB
11 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 11 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
9 kwietnia 2019 15:21 235 KB
12 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 12 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 kwietnia o 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego
15 kwietnia 2019 13:10 217 KB
13 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 13 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii
26 kwietnia 2019 11:54 216 KB
14 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 14 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2019 - 2020 „Partnerstwo w sferze realizacji zadań publicznych”
30 kwietnia 2019 16:46 1 MB
15 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 15 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej
13 maja 2019 15:46 218 KB
16 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 16 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
31 maja 2019 13:13 132 KB
17 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 17 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
12 czerwca 2019 15:47 304 KB
18 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 18 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
13 czerwca 2019 15:58 623 KB
19 pdf Pobierz plik Zarządzenia nr 19 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
11 lipca 2019 13:36 212 KB
20 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 20 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8 listopada 2019 09:35 126 KB
21 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 21 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
8 listopada 2019 15:29 765 KB