Rok 2018

Dziennik Urzędowy

Pozycja Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 1 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w Bukareszcie
19 lutego 2019 01:30 303 KB
2 pdf Pobierz pliki Zarządzenie nr 2 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w Helsinkach
19 lutego 2019 01:31 303 KB
3 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 3 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w Kijowie
19 lutego 2019 01:32 304 KB
4 pdf Pobierz pliki Zarządzenie nr 4 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w New Delhi
19 lutego 2019 01:33 303 KB
5 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 5 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w Zagrzebiu
19 lutego 2019 01:35 303 KB
6 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 6 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
19 lutego 2019 01:36 207 KB
7 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 7 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kairze
19 lutego 2019 01:38 173 KB
8 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 8 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Algierze
19 lutego 2019 01:39 173 KB
9 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 9 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kuala Lumpur
19 lutego 2019 01:41 173 KB
10 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 10 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wilnie
19 lutego 2019 01:44 173 KB
11 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 11 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Moskwie
19 lutego 2019 01:47 173 KB
12 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 12 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tokio
19 lutego 2019 01:48 173 KB
13 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 13 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sztokholmie
19 lutego 2019 01:49 173 KB
14 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 14 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sofii
19 lutego 2019 01:51 173 KB
15 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 15 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Pekinie
19 lutego 2019 01:54 173 KB
16 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 16 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Oslo
19 lutego 2019 01:55 173 KB
17 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 17 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Mińsku
19 lutego 2019 01:56 174 KB
18 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 18 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Londynie
19 lutego 2019 01:58 174 KB
19 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 19 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pretorii z siedzibą w Johannesburgu
19 lutego 2019 01:59 174 KB
20 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 20 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Dublinie
19 lutego 2019 02:03 174 KB
21 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 21 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sztokholmie
19 lutego 2019 02:05 176 KB
22 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 22 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 02:06 154 KB
23 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 23 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 02:08 284 KB
24 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 24 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Bernie
19 lutego 2019 02:10 182 KB
25 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 25 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Atenach
19 lutego 2019 02:11 182 KB
26 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 26 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
19 lutego 2019 02:15 180 KB
27 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 27 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia11 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Wydział Ekonomiczno-Handlowy w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
19 lutego 2019 02:19 188 KB
28 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 28 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 maja 2018 r.w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Przedsiębiorczości i Technologii do spraw otwartości danych
19 lutego 2019 02:20 184 KB
29 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 29 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego dotyczącego włączenia Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi do Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
19 lutego 2019 02:22 100 KB
30 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 30 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 r.w sprawie zasad postępowania przy wykonywaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów zawieranych w procesach prywatyzacji i komunalizacji
19 lutego 2019 02:23 170 KB
31 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 31 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 10:11 174 KB
32 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 32 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 10:15 156 KB
33 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 33 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komitetu audytu
19 lutego 2019 10:16 121 KB
34 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 34 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. ustanowienia Pełnomocnika Ministra Przedsiębiorczości i Technologii do Spraw Informatyzacji
19 lutego 2019 10:17 97 KB
35 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 35 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
19 lutego 2019 10:18 184 KB
36 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 36 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Madrycie
19 lutego 2019 10:20 184 KB
37 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 37 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia11 maja 2018 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Rozwoju oraz Ministra Gospodarki
19 lutego 2019 10:21 181 KB
38 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 38 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do opracownia projektu "Konstytucji Bizensu"
19 lutego 2019 10:23 177 KB
39 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 39 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie tymczasowego stosowania zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 10:27 126 KB
40 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 40 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw likwidacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach i Konsulatach Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej
19 lutego 2019 10:28 101 KB
41 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 41 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 10:29 345 KB
42 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 42 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Projektów Strategicznych
19 lutego 2019 10:31 183 KB
43 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 43 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie u stalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości iTechnologii
19 lutego 2019 10:34 175 KB
44 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 44 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie realizacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP
19 lutego 2019 10:35 181 KB
45 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 lipca 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji
19 lutego 2019 10:38 91 KB
46 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 46 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych
19 lutego 2019 10:39 281 KB
47 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 47 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 sierpnia 2018 r. wsprawie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
19 lutego 2019 10:41 181 KB
48 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 48 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego
19 lutego 2019 10:42 103 KB
49 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 49 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych w zakresie polityki nadzorczej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wobec organów oraz niektórych jednostek podległych lub nadzorowanych w dziale administracji rządowej ‑ gospodarka
19 lutego 2019 10:42 92 KB
50 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 50 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów w dziale administracji rządowej gospodarka
19 lutego 2019 10:43 106 KB
51 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 51 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetu Audytu
19 lutego 2019 10:45 125 KB
52 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 52 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w dziale administracji rządowej gospodarka
19 lutego 2019 10:46 123 KB
53 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 53 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 10:47 117 KB
54 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 54 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną
19 lutego 2019 10:48 91 KB
55 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 55 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 10:49 91 KB
56 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 56 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny stanu majątkowego, organizacyjno-prawnego oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
19 lutego 2019 10:50 101 KB
57 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 57 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego
19 lutego 2019 10:52 104 KB
58 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 58 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Przemysłów Energochłonnych
19 lutego 2019 10:53 102 KB
59 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 59 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 października 2018 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 10:54 150 KB
60 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 października 2018 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - gospodarka
19 lutego 2019 11:01 132 KB
61 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 60 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 11:03 96 KB
62 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 61 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 11:04 95 KB
63 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 62 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 11:05 655 KB
64 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
19 lutego 2019 11:06 296 KB