Rok 2020

Dziennik Urzędowy

Pozycja Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 1 Ministra Rozwoju z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa - Turystyka
3 stycznia 2020 14:15 136 KB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 2 Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju
20 stycznia 2020 15:04 212 KB
3 pdf Pobierz plik Obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
18 lutego 2020 11:17 186 KB
4 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 3 Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju
24 lutego 2020 15:36 723 KB