Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2018

Dziennik Urzędowy

 

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji
1. Zarządzenie nr 1 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w Bukareszcie Pobierz plik (PDF 303 KB)  06.02.2018
2. Zarządzenie nr 2 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w Helsinkach Pobierz plik (PDF 303 KB)  06.02.2018
3. Zarządzenie nr 3 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w Kijowie Pobierz plik (PDF 304 KB)  06.02.2018
4.  Zarządzenie nr 4 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w New Delhi Pobierz plik (PDF 303 KB)  06.02.2018
5. Zarządzenie nr 5 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 stycznia 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP z siedzibą w Zagrzebiu Pobierz plik (PDF 303 KB)  06.02.2018
 6. Zarządzenie nr 6 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  Pobierz plik (PDF 207 KB)  06.02.2018
7. Zarządzenie nr 7 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kairze Pobierz plik (PDF 173 KB)  06.02.2018
8. Zarządzenie nr 8 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Algierze Pobierz plik (PDF 173 KB)  06.02.2018
9. Zarządzenie nr 9 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kuala Lumpur Pobierz plik (PDF 173 KB) 08.03.2018
10. Zarządzenie nr 10 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Wilnie Pobierz plik (PDF 173 KB) 08.03.2018
11. Zarządzenie nr 11 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Moskwie Pobierz plik (PDF 173 KB) 08.03.2018
12. Zarządzenie nr 12 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tokio Pobierz plik (PDF 173 KB) 08.03.2018
13. Zarządzenie nr 13 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sztokholmie Pobierz plik (PDF 173 KB) 08.03.2018
14. Zarządzenie nr 14 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sofii Pobierz plik (PDF 173 KB) 08.03.2018
15. Zarządzenie nr 15 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Pekinie Pobierz plik (PDF 173 KB) 09.03.2018
16. Zarządzenie nr 16 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Oslo Pobierz plik (PDF 173 KB) 09.03.2018
17. Zarządzenie nr 17 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Mińsku Pobierz plik (PDF 174 KB) 13.03.2018
18. Zarządzenie nr 18 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Londynie Pobierz plik (PDF 174 KB) 13.03.2018
19. Zarządzenie nr 19 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pretorii z siedzibą w Johannesburgu Pobierz plik (PDF 174 KB) 13.03.2018
20. Zarządzenie nr 20 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Dublinie Pobierz plik (PDF 174 KB) 13.03.2018
21. Zarządzenie nr 21 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sztokholmie Pobierz plik (PDF 176 KB) 26.03.2018
22. Zarządzenie nr 22 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Pobierz plik (PDF 154 KB) 30.03.2018
23.   Zarządzenie nr 23 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Pobierz plik (PDF 284 KB)  30.03.2018
 24. Zarządzenie nr 24 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Bernie

Pobierz plik (PDF 182 KB)

 

 12.04.2018
25. Zarządzenie nr 25 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Atenach

Pobierz plik (PDF 182 KB)

 

16.04.2018
26. Zarządzenie nr 26 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r.  w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii  instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Pobierz plik (PDF 180 KB)

Załącznik nr 1  (PDF 359 KB)

Załącznik nr 2 cz. 1  (PDF 122 KB)

Załącznik nr 2 cz. 2  (PDF 419 KB)

Załącznik nr 3 (PDF 222 KB)

19.04.2018
27.

Zarządzenie nr 27 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia11 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Wydział Ekonomiczno-Handlowy w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

Pobierz plik  (PDF 188 KB)  
28.

Zarządzenie nr 28 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 maja 2018 r.w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Przedsiębiorczości  i Technologii do spraw otwartości danych

 Pobierz plik (PDF 184 KB)  16.05.2018
29.

Zarządzenie nr 29 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego  dotyczącego włączenia Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi do Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi    

Pobierz plik  (PDF 100 KB) 16.05.2018
 30.

Zarządzenie nr 30 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 r.w sprawie zasad postępowania przy wykonywaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów zawieranych w procesach prywatyzacji i komunalizacji

Pobierz pliki (PDF 170 KB)  17.05.2018
31.

Zarządzenie nr 31 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 maja 2018 r.  w sprawie zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Pobierz plik (PDF 174 KB) 17.05.2018
32.

Zarządzenie nr 32 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Pobierz plik (PDF 156 KB) 24.05.2018
33.

Zarządzenie nr 33 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komitetu audytu

Pobierz plik (PDF 121 KB) 28.05.2018
34.

Zarządzenie nr 34 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. ustanowienia Pełnomocnika Ministra Przedsiębiorczości i Technologii do  Spraw Informatyzacji  

Pobierz plik  (PDF 97 KB) 05.06.2018
35.

Zarządzenie nr 35 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku

Pobierz plik (PDF 184 KB) 06.06.2018
36.

Zarządzenie nr 36 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Madrycie

Pobierz plik (PDF 184 KB) 06.06.2018
37.

Zarządzenie nr 37 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia11 maja 2018 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Rozwoju oraz Ministra Gospodarki

Pobierz plik (PDF 181 KB) 06.06.2018
38.

Zarządzenie nr 38 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do opracownia projektu "Konstytucji Bizensu"

 Pobierz plik (PDF 177 KB)  06.06.2018
39.

Zarządzenie nr 39 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  5 czerwca 2018 r. w sprawie tymczasowego stosowania zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Pobierz plik (PDF 126 KB) 7.06.2018
40.

Zarządzenie nr 40 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw likwidacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach i Konsulatach Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz plik  (PDF 101 KB)

Załącznik (PDF 121 KB)

25.06.2018
41.

Zarządzenie nr 41 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Pobierz plik (PDF 345 KB)

09.07.2018
42.

Zarządzenie nr 42 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Projektów Strategicznych

Pobierz plik (PDF 183 KB)

16.07.2018
43.

Zarządzenie nr 43 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie u stalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości iTechnologii

Pobierz plik (PDF 175 KB)

16.07.2018
44.

Zarządzenie nr 44 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie realizacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

Pobierz plik (PDF 181 KB)

załącznik (PDF 165 KB)

16.07.2018
45.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 lipca 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji

Pobierz plik (PDF 91 KB)

Zalacznik_PCA (PDF 56 KB)

25.07.2018
46.

Zarządzenie nr 46 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych

Pobierz plik (PDF 281 KB)

30.07.2018
47.

Zarządzenie nr 47 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 sierpnia 2018 r. wsprawie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pobierz plik (PDF 181 KB)

02.08.2018
48.

Zarządzenie nr 48 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego

Pobierz plik  (PDF 103 KB)

08.08.2018
49.

Zarządzenie nr 49 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych w zakresie polityki nadzorczej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wobec organów oraz niektórych jednostek podległych lub nadzorowanych w dziale administracji rządowej ‑ gospodarka

 Pobierz plik  (PDF 92 KB)

Załącznik (PDF 119 KB)

09.08.2018
50.

Zarządzenie nr 50 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie organizaji stałych dyżurów w dziale admnistracji rządowej gospodarka 

Pobierz plik (PDF 106 KB)

Załącznik  (PDF 196 KB)

23.08.2018
51.

Zarządzenie nr 51 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetu Audytu

Pobierz plik (PDF 125 KB)

23.08.2018
52.

Zarządzenie nr 52 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie organizaji wykonanaia zadań w ramch powszechengo obowiązku obrony w dziale administracji rządowej gospodarka

Pbierz plik (PDF 123 KB)

23.08.2018
53.

Zarządzenie nr 53 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie  utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Pobierz plik (PDF 117 KB)

23.08.2018
54.

Zarządzenie nr 54 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną

Pobierz plik  (PDF 91 KB)

29.08.2018
55.

Zarządzenie nr 55 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Pobierz plik (PDF 91 KB)

04.09.2018
56.

Zarządzenie nr 56 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny stanu majątkowego, organizacyjno-prawnego oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

Pobierz plik (PDF 101 KB)

06.09.2018
57.

Zarządzenie nr 57 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Pobierz plik  (PDF 104 KB)

17.09.2018
58.

Zarządzenie nr 58 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Przemysłów Energochłonnych

Pobierz plik (PDF 102 KB)

04.10.2018
59.

Zarządzenie Nr 59 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 paździenika 2018 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Pobierz plik (PDF 150 KB)

Załącznik nr 1 (PDF 65 KB)

Załącznik nr 2  (PDF 67 KB)

05.10.2018
60.

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 października 2018 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - gospodarka

 Pobierz plik (PDF 132 KB)

05.10.2018
61.

Zarządzenie Nr 60 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Pobierz plik (PDF 96 KB)

19.11.2018